Χαμένη σελίδα

Τόσα τετράστιχα που έχω ξεχάσει.

Γεννήθηκαν έτσι, στην στιγμή και τη βιάση.

Μα δε βρήκαν ποτέ τους το φως μου,

κι ούτε που 'χουν γεράσει.


Πορευόμενα πέρα, στα ατέρμονα δάση

και κανένας ποτέ, δε θα βρεθεί να τα ψάξει.