Απεκδύομαι

Κάποιο βράδυ θα έρθουν,
καλεσμένες σε 'μένα,
αφού θα έχει γίνει,
η τελευταία αρχή!

Χωρίς πια το δόλο,
ή κάποιο συμφέρον,
θα κοιτούν μ' ενδιαφέρον,
στα μάτια αν έχω ψυχή.

Ίσως να βρούμε τα λάθη,
που τότε είχαν γίνει.
Ίσως και πάλι,
να σταθούμε βουβοί.

Πάνω από το γυάλινο γραφείο,
θα κρατάω εντυπώσεις.
"Δεν μπορούσες να μας σώσεις!"
"Δεν το είχα για σκοπό!"