Για μια βαρετή αργία

Κυριακή, ωραία μέρα να πεθάνεις.
Ξύπνησα, από το σκέπασμα φωνή,
κι εσύ φοβήθηκες λίγο που με χάνεις.

Καλοκαίρι, ωραία εποχή για να πεθάνεις.
Ακόμα δεν έχεις μάθει την ζωή,
κι ήδη νιώθεις ότι δεν προφτάνεις.