Υπερεκτιμημένο αγαθό

 Ήρθε το συμπέρασμα πως περνάει ο χρόνος,

πως είναι το αίσθημα να νιώθεις μόνος,

και πως να θες να είσαι μοναχικός.


Όλοι μας δώσαν από κάτι.

Κάποιοι το έκαναν γεμάτοι,

από δόλο κι από πειρασμό.


Άλλοι δεν είχαν λόγο πόσα,

αντιστοιχούσαν σ' όσα δώσαν,

τους ευχαρίστησα γι' αυτό.


Σ' αυτή τη νύχτα παραδομένος,

αισθηματίας προδομένος.

Έρωτας, υπερεκτιμημένο αγαθό!