Οι σοβαροί

Για να επικυρώσουν την αυθεντία τους,

μαζεύονταν όλοι μαζί και συζητούσαν.

Πάντοτε τα θέματα ήταν σοβαρά.

Κοινωνικά, πολιτικά, θέματα σοφά

Κι όταν ξεμέναν απ' αυτά,

συζητούσαν για θέματα ασόβαρα.

Μιλούσαν εξευτελιστικά για τον καθενα,

ιδίως για αυτούς που ασχολούνταν με "μικρά".

(Παρόλο που κι η ίδια συζήτηση αυτή

από μόνη της ήταν μικρή)

Όταν έμεναν μόνοι

και κανείς δεν υπήρχε να τους δει,

γίνονταν απ' τους μικρούς

ακόμα πιο μικροί

Γιατί, αλήθεια σας λέω,

μικρός δεν είναι αυτός που ασχολείται με "μικρά".

Μικρός είναι αυτός που παίρνει τον εαυτό του για μεγάλα.